• 09

    Sep

    2021

พรมทอหญ้าเทียม มาตรฐาน มอก.

หญ้าเทียม มอก.

พรมทอหญ้าเทียม มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 2502-2553

บริษัท กรีนนี่กราส จำกัด ได้พัฒนาและสั่งสมประสบการณ์มามากกว่า 14 ปี ด้วยกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน จึงทำให้พรมทอหญ้าเทียม กรีนนี่กราส มีความสวยงาม ทนทาน อายุการใช้งานยาวนานตลอดจนสีสันและคุณสมบัติที่มีการพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง จึงมีความหลากหลายของรูปแบบสินค้า สามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะของประเภทงาน อีกทั้งยังมั่นใจในการรับรองผลิตภัณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) , Made in Thailand (MIT)

หญ้าเทียม มอก.

พรมทอหญ้าเทียม มอก.
พรมทอหญ้าเทียม มอก.Tags: