• 05

    May

    2019

ภาพบรรยากาศ เด็กๆ ที่ได้รับลูกฟุตบอลแล้ว

ภาพบรรยากาศ เด็กๆ ที่ได้รับลูกฟุตบอลแล้ว บางส่วน
จากกิจกรรมดีๆ โครงการแจกลูกฟุตบอลให้แก่โรงเรียนในชนบท ของทาง บริษัท กรีนนี่กราส จำกัด

แจกบอลให้น้องปี 1
แจกบอลให้น้องปี 1
แจกบอลให้น้องปี 1
แจกบอลให้น้องปี 1
แจกบอลให้น้องปี 1
แจกบอลให้น้องปี 1