• หญ้าเทียมกรีนนี่กราส อันดับ 1 ด้านสนามหญ้าเทียม
  • 05

    May

    2019

กรีนนี่กราส แจกฟรี ลูกฟุตบอลหนัง ให้แก่โรงเรียนตามชนบท

แจกฟรี! ลูกฟุตบอลหนังกรีนนี่
อีกหนึ่งกิจกรรมดีดี จาก บริษัท กรีนนี่กราส จำกัด
สำหรับโรงเรียนในชนบท เพียงติดต่อเข้ามา หรือท่านใดประสงค์จะแนะนำ ชื่อโรงเรียน มาให้ทางบริษัทติดต่อไป เพื่อนำลูกฟุตบอลไปแจกให้ แก่เด็กๆ ตามโรงเรียนต่างๆ เพื่อเป็นอุปกรณ์การกีฬา
ใช้สำหรับฝึกสอน หรือ ออกกำลังกาย เป็นการส่งเสริมให้เด็กๆ หันมาออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง ป้องกันภัยยาเสพติด และเป็นพื้นฐานการเล่นฟุตบอลให้แก่เด็กต่อไปในอนาคตอีกด้วย
โรงเรียนใดสนใจ หรือท่านใดต้องการแนะนำ โปรดติดต่อTags: