• 27

    Oct

    2023

โครงการแจกบอลให้น้องปีที่ 8

แจกบอลให้น้องปีที่ 8

โครงการแจกบอลให้น้องปีที่ 8

แจกฟรี ลูกฟุตบอลให้แก่โรงเรียนหรือสถานศึกษาในชนบทที่ขาดแคลนอุปกรณ์การกีฬา เพื่อเป็นการสนับสนุนการออกกำลังกาย เสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติดแก่เยาวชนของชาติ
โดยทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการแจกลูกฟุตบอลมาแล้วมากกว่า 4,500 ลูก และในปีนี้ทางกรีนนี่กราสได้สานต่อโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง โดยได้เล็งเห็นว่าบางโรงเรียนหรือบางสถานศึกษานั้น ขาดแคลนอุปกรณ์การกีฬาเช่นลูกฟุตบอลในการเล่นและฝึกซ้อม
ไม่ต้องเล่นกิจกรรม ไม่ต้องร่วมสนุกใดๆ และไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
เพียงเขียน comment ที่โพสต์กิจกรรมนี้ แนะนำชื่อโรงเรียน พร้อมรูปถ่ายโรงเรียนและเหตุผลที่ต้องการนำอุปกรณ์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เพียงท่านละ 1 แห่ง
ทางเราจะคัดเลือกตามความเหมาะสม เพื่อแจกลูกฟุตบอลให้แก่ทางโรงเรียนเป็นจำนวน 100 แห่ง
**จำนวนโรงเรียนละ 5 ลูก
โครงการในปีที่ผ่านมา (ครั้งที่1-7)
**กำหนดส่งแนะนำรายชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษาได้ถึง 30 พฤศจิกายน 2566
ส่งรายชื่อได้ทางแฟนเพจ หญ้าเทียมกรีนนี่กราส
บริษัท กรีนนี่กราส จำกัด ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกันแนะนำรายชื่อกันเข้ามาครับ เพื่อเยาวชนของชาติจะนำอุปกรณ์การกีฬาเหล่านี้เอาไว้ใช้ให้เกิดประโยชน์


Tags: