• 29

    Apr

    2022

โครงการแจกบอลให้น้องปีที่ 7 - พิเศษแจกสนามฟุตบอล

แจกบอลให้น้อง

โครงการแจกบอลให้น้องปีที่ 7

แจกฟรี ลูกฟุตบอล ให้แก่โรงเรียนหรือสถานศึกษาในชนบทที่ขาดแคลนอุปกรณ์การกีฬา เพื่อเป็นการสนับสนุนการออกกำลังกาย เสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติดแก่เยาวชนของชาติ
โดยทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการแจกลูกฟุตบอลมาแล้วมากกว่า 4,000 ลูก และในปีนี้เป็นปีพิเศษครบรอบ 15 ปี ทางบริษัทฯ ได้เล็งเห็นว่าบางโรงเรียนหรือบางสถานศึกษานั้นนอกจากจะขาดแคลน อุปกรณ์อย่างลูกฟุตบอลแล้ว แต่ยังขาดแคลนสนามฟุตบอลหรือพื้นที่ในการเล่นและฝึกซ้อมอีกด้วย

จึงขอมอบ สนามฟุตบอลสำเร็จรูป Soccer Play ขนาด 4x6 เมตร เป็นของขวัญพิเศษให้แก่น้องๆ อีกจำนวน 1 สนาม
>>>ไม่ต้องเล่นกิจกรรม ไม่ต้องร่วมสนุกใดๆ และไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย<<<
เพียงเขียน comment ที่โพสต์กิจกรรมนี้ แนะนำชื่อโรงเรียน พร้อมรูปถ่ายโรงเรียนและเหตุผลที่ต้องการนำอุปกรณ์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เพียงท่านละ 1 แห่ง

ทางเราจะใช้วิธีสุ่มแจกจากการแนะนำเข้ามาทั้งหมด

  • แจกสนามฟุตบอลสำเร็จรูป Soccer Play ขนาด 4x6 เมตร (จำนวน 1 สนาม) พร้อมลูกฟุตบอล (จำนวน 5 ลูก) 1 รางวัล
  • แจกลูกฟุตบอล จำนวน 5 ลูก จำนวน 99 รางวัล (รวม 495 ลูก)

ร่วมแนะนำรายชื่อโรงเรียนได้ที่แฟนเพจกรีนนี่กราส
https://fb.watch/cH1QJrn4zx/

**กำหนดส่งแนะนำรายชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษาได้ถึง 22 พฤษภาคม 2565
บริษัท กรีนนี่กราส จำกัด ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกันแนะนำรายชื่อกันเข้ามาครับ เพื่อน้องๆ เยาวชนของชาติจะนำอุปกรณ์การกีฬาเหล่านี้เอาไว้ใช้ให้เกิดประโยชน์

โครงการในปีที่ผ่านมา (ครั้งที่1-6)
https://bit.ly/2HlQ8Ao

แจกสนามฟุตบอลTags: