• หญ้าเทียมกรีนนี่กราส อันดับ 1 ด้านสนามหญ้าเทียม
  • 04

    May

    2019

5 สิ่งควรรู้ก่อนทำสนามฟุตบอลหญ้าเทียม

ทำสนามฟุตบอลหญ้าเทียม

5 ข้อควรพิจารณาก่อนทำสนามฟุตบอลหญ้าเทียม
หลายๆ ท่านคงกำลังสนใจในธุรกิจสนามฟุตบอลหญ้าเทียมเช่าเตะที่กำลังบูมอยู่ในปัจจุบันนี้ การจะประสบความสำเร็จนั้นต้องใช้องค์ประกอบหลายอย่างด้วยกัน ไม่ว่าจะตัวสนาม คลับเฮ้าส์ ทำเล การดูแลใส่ใจลูกค้า เป็นต้น แต่สิ่งนึงที่สำคัญและมาก่อนสำหรับนักเตะหรือลูกค้านั้น คือตัวสนามหญ้าเทียม ต้องสวย คุณภาพดี ไม่แข็ง ใบหญ้านุ่ม โดยรวมแล้วต้องได้มาตรฐานที่ดี ฉะนั้นการทำธุรกิจนี้ตัวสนามจึงมีความสำคัญค่อนข้างมากกว่าส่วนอื่น ทางกรีนนี่กราสเรารับสร้างสนามจึงให้ความสำคัญในส่วนนี้เป็นอย่างมาก ตั้งแต่การ
เตรียมงานพื้น การวางระบบระบายน้ำ ตลอดจนปูหญ้าเทียม ลงinfill จนสามารถใช้งานเปิดให้บริการแก่ลูกค้าของท่านได้
แต่ก่อนที่ท่านจะตัดสินใจทำหรือเลือกบริษัทในการทำควรพิจารณาถึง 5 สิ่งสำคัญ ดังต่อไปนี้
1.SYSTEM (ระบบสนาม)
บริษัทฯ มีสินค้าและบริการให้เลือกใช้แตกต่างกันไป ควรศึกษาและพิจารณาเลือกระบบในสนามเช่น
1.1 แบบหญ้าเทียมที่เลือกใช้ว่ามีคุณลักษณะอย่างไร เช่น ใบหญ้าสูง 5cm. หรือ 6cm., กอใบทอแบบถี่ 3/8 หรือ ห่าง 5/8, Shapeของใบหญ้า มีหรือไม่มี, การเคลือบด้านหลัง Latex หรือ PU, การทอธรรมดา หรือ ZIGZAG
1.2 ระบบการระบายน้ำ ใช้วัสดุอย่างไร เช่น ท่อระบายน้ำ ขนาด 4นิ้ว หรือ 2นิ้ว, หินที่ใช้ หินเบอร์ หรือ หินคลุก, Geotextile มีหรือไม่มี, ขอบแนวสนาม ขอบสำเร็จ หรือ ขอบหล่อ
1.3 ระบบพื้นสนาม เป็นอย่างไร เช่น ความหนาพื้นปูน 15/10/8cm., พื้นบดอัด 15/10cm., การแยกชั้นวัสดุด้วย Geotextile มีหรือไม่มี
ยังมีเรื่องของการทำในร่ม/กลางแจ้ง เรื่องของระบบไฟแสงส่องสว่างในเวลากลางคืน MH/LED ขนาดตาข่ายด้านข้างและด้านบน แบบหนาหรือบางอีก
โดยข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์กับผู้ลงทุนในระยะยาวเพราะสามารถคำนวนอายุการใช้งานและจุดคุ้มทุนได้ตามความเป็นจริง
2.QUALITY (คุณภาพสนาม)
เมื่อได้รับสเปคต่างๆ ตามต้องการแล้ว ก็มาถึงขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพในการทำงานในขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้คุณภาพที่ออกมาตรงกับสเปคที่ระบุไว้ โดยการตรวจรับจะต้องมีการตรวจเป็นขั้นๆ ตั้งแต่การบดอัดพื้นดิน การขุดระดับแนวท่อ การใช้หินใช้ท่อที่ตรงสเปคกับที่ระบุไว้
เพราะหากละเลยขั้นตอนแรกจะมีผลกระทบต่อขั้นตอนต่อไปทำให้ผลงานออกมาไม่ดี บริษัทกรีนนี่กราสให้ความมั่นใจในทุกขั้นตอนกับลูกค้าว่า ทีมงานติดตั้งทุกคนต้องเป็นบุคคลากรของบริษัทที่ผ่านการฝึกอบรมโดยบริษัทกรีนนี่กราสมีนโยบายที่ไม่ใช้ผู้รับเหมาช่วงในการทำงานดังกล่าว
3. GUARANTEE (การรับประกัน)
ทางบริษัทกรีนนี่กราส มีมาตรฐานการรับประกันผลงาน 2ส่วนคือ 1. ส่วนของหญ้าเทียม 2. ส่วนของงานพื้น
ทั้ง 2ส่วนมีความสัมพันธ์กับคุณภาพสนามเป็นอย่างมาก หากส่วนงานพื้นคุณภาพไม่ดีก็จะมีผลกระทบต่อส่วนของหญ้าเทียมและการเล่น คือพื้นไม่เรียบ นักกีฬาอาจจะบาดเจ็บได้ง่าย พื้นแข็งเกินไป ระบายน้ำได้ไม่ดี
ในส่วนของหญ้าเทียมถ้าไม่มีคุณภาพก็จะทำให้อายุการใช้งานต่ำกว่าที่ประเมินไว้ เช่น ใบหญ้าฉีกขาดก่อนกำหนด 1-2ปี ใบแข็ง แบน ทำให้ผู้เล่นบาดเจ็บได้ด้วย ทำให้ไม่มีคนมาเล่น ไม่คุ้มค่าการลงทุน คืนทุนได้ยากนั่นเอง
จึงไม่ควรจ้างผู้รับเหมาช่วงหรือแยกงานทั้งสองส่วนนี้ออกจากกัน เพื่อป้องกันปัญหาที่จะหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบหรือการรับประกันงานทั้งสองส่วนด้วย
4. AFTER SALES SERVICE (บริการหลังการขาย)
ทางบริษัทกรีนนี่กราส มีทีมงาน service คอยให้บริการหลังการขาย ซึ่งให้บริการลูกค้าในด้านการดูแลรักษาสนาม เช่น การแปรงหญ้า เติมเม็ดยาง ปรับสภาพสนาม ดูแลเรื่องระบบระบายน้ำ ตามเงื่อนไขการรับประกันที่ให้ไว้กับลูกค้า เพื่อพัฒนาคุณภาพของการบริการ สินค้า และความพึงพอใจของลูกค้า ให้อยู่ในระดับสูงสุดความ Slogan ของทางบริษัทที่ว่า " improving your living environment "
5. PRICE (ราคา)
การพิจารณาเรื่องราคาเป็นส่วนสำคัญที่สุดในการลงทุน ข้อมูลจุดคุ้มทุน คุณภาพสินค้าและอายุการใช้งาน ความพึงพอใจของผู้เล่น

ทำสนามฟุตบอลหญ้าเทียม

ทำสนามฟุตบอล
ทำสนามฟุตบอลTags: