• 09

    Apr

    2020

D.I.Y ติดตั้งหญ้าเทียมเองที่บ้าน ด้วยแผ่นรังผึ้ง greeny strap

D.I.Y 6ขั้นตอน ติดตั้งหญ้าเทียมและทำระบบพื้นเอง ที่บ้านด้วยตัวคุณเอง ด้วยแผ่นรังผึ้ง Greeny Strap

  1. เตรียมพื้นที่ที่ต้องการติดตั้งหญ้าเทียม (ลอกหญ้าหรือวัชพืชออกก่อน)
  2. ปรับพื้นให้เรียบก่อนด้วยทราย
  3. ติดตั้งแผ่นรังผี้ง Greeny Strap (เสริมความแข็งแรงของพื้นและช่วยป้องกันการทรุดตัวของทราย)
  4. ปรับพื้นด้วยทรายให้ได้ระดับเสร็จแล้ว ใช้น้ำรดปรับพื้นทรายให้แน่นยิ่งขึ้น
  5. ติดตั้งแผ่นหญ้าเทียมกรีนนี่กราสเต็มพื้นที่
  6. ใช้คัตเตอร์ตัดแต่งหญ้าเทียมตามต้องการ

เพียงเท่านี้ก็ได้สนามหญ้าเทียมสวยงามพร้อมใช้งานแล้ว^^

สอนปูหญ้าเทียม

สอนปูหญ้าเทียม

สอนปูหญ้าเทียม

สอนปูหญ้าเทียม

สอนปูหญ้าเทียม

สอนปูหญ้าเทียม

สอนปูหญ้าเทียมTags: