• 02

    May

    2024

GREENYGRASS แจกสนามฟุตบอลหญ้าเทียม

แจกสนามฟุตบอลหญ้าเทียม

โครงการ GREENYGRASS แจกสนามฟุตบอลหญ้าเทียมและลูกฟุตบอล 500 ลูก

แจกฟรี #สนามฟุตบอลหญ้าเทียม ขนาด 16x25 เมตร พร้อมเสาและตาข่าย จำนวน 1 สนาม และลูกฟุตบอล จำนวน 500 ลูก เปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านกีฬา ร่างกาย ส่งเสริมสุขภาพที่ดีในอนาคต อีกทั้งยังเป็นการต่อยอดความฝันของเยาวชนไทย ในสถานศึกษาที่ขาดแคลนสนามฟุตบอลที่สามารถใช้ทำกิจกรรมหรือออกกำลังกายที่มีคุณภาพ

  • รางวัลที่ 1 สนามฟุตบอลหญ้าเทียม ขนาด 16x25 เมตร พร้อมเสาและตาข่าย จำนวน 1 สนาม และลูกฟุตบอล จำนวน 5 ลูก (1 รางวัล)
  • รางวัลที่ 2-100 ลูกฟุตบอล จำนวน 5 ลูก (รวม 99 รางวัล)

ท่านสามารถ Comment แนะนำสถานศึกษาเข้ามาได้ที่แฟนเพจ หญ้าเทียม กรีนนี่กราส โดยแจ้งชื่อ-ที่อยู่สถานศึกษา และเหตุผลประกอบว่า สถานศึกษาที่แนะนำเข้ามานั้น ขาดแคลนอย่างไร พร้อมทั้งแนบรูปภาพพื้นที่ภายในบริเวณสถานศึกษาที่มีขนาดเพียงพอต่อการติดตั้งสนามฟุตบอลหญ้าเทียม กรีนนี่กราส ขนาด 16x25 เมตร

** กำหนดให้เข้าร่วมแนะนำสถานศึกษา ตั้งแต่วันนี้ถึงเที่ยงคืนวันที่ 26 มิถุนายน 2567 และจะมีการจับสลากจากโรงเรียนที่โชคดีทั้ง 100 รางวัลในวันที่ 27 มิถุนายน 2567

บริษัท กรีนนี่กราส จำกัด ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้าร่วมแนะนำรายชื่อสถานศึกษาเพื่อเยาวชนของชาติจะได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด การเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
#GreenyGrass #GREENYGRASSแจกสนามฟุตบอลหญ้าเทียมTags: