• 11

    Apr

    2019

ตกแต่งหญ้าเทียมหน้าโชว์รูม Audi พัทยา

สร้างความโดดเด่นให้แก่สถานที่ง่ายๆ ด้วยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่ด้านหน้า สวยสะดุดตาแก่ผู้ที่ผ่านมา
สถานที่ : โชว์รูมรถ Audi พัทยา
หญ้าเทียม รุ่น GLX-240B
รับประกันงานติดตั้ง 1ปี รับประกันหญ้าเทียม 6 ปี
ตัวอย่างผลงาน