• 29

    Apr

    2020

ติดตั้งหญ้าเทียม NC Royal ปิ่นเกล้า

ตกแต่งปรับปรุงบ้าน เพื่อสร้างบรรยากาศใหม่ๆ ติดตั้งหญ้าเทียมบนพื้นปูนไปทั่วรอบบ้าน อายุการใช้งานที่นานมากๆ ไม่ต้องเสียเงินตกแต่งหลายรอบ ประหยัดและค่าใช้จ่ายในการดูแลสนามไปอีก 8 ปี
สถานที่ : NC Royal ปิ่นเกล้า
หญ้าเทียม รุ่น HD-335B และรุ่น LV-20
รับประกันหญ้าเทียม 6 ปี


สินค้าที่เกี่ยวข้อง:


Tags:


ตัวอย่างผลงาน