• 12

    Apr

    2019

ปูหญ้าเทียมดาดฟ้าอาคาร AP Suites

อีกหนึ่งอาคารกับผลงานปูดาดฟ้าหญ้าเทียม เพิ่มพื้นที่สีเขียว และพื้นที่ใช้สอยให้แก่ตัวอาคารเอง เป็นการตกแต่งและใช้สอยพื้นที่ที่คุ้มค่าไม่เสียเปล่า
สถานที่ : AP Suites สุขุมวิท59
หญ้าเทียม รุ่น GLX-425A และ รุ่น M-245
รับประกันงานติดตั้ง 1ปี รับประกันหญ้าเทียม 6 ปี


สินค้าที่เกี่ยวข้อง:


Tags:


ตัวอย่างผลงาน