• 07

    Mar

    2019

สนามฟุตบอลหญ้าเทียมเช่าเตะ พัฒนาการ

เปิดแล้ววันนี้สำหรับสนามฟุตบอลหญ้าเทียมเช่าเตะ ย่านพัฒนาการ โดยสนามใหญ่ขนาด 9 คน และภายในแบ่งเส้นเป็นสนามขนาด 7 คน อีกจำนวน 2 สนาม สามารถเลือกใช้ได้ตามความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างดี โดยทางสนามแห่งนี้ได้เลือกใช้ใบหญ้าเทียมรุ่นยอดนิยมอย่าง S-shape ที่มียอดติดตั้งมากที่สุดในประเทศไทย พร้อมติดตั้งด้วยทางบริษัททำให้ได้สนามมาตรฐานที่เหมาะสำหรับรองรับการใช้งานหนักเป็นประจำได้อย่างดี

ท่านในอยู่ใกล้เคียงย่านนี้ก็สามารถมาใช้บริการกับทางสนามได้
ติดต่อเช่าสนามโทร. 095-515-5182

สถานที่ : สนามฟุตบอลหญ้าเทียมเช่าเตะ พัฒนาการ
หญ้าเทียมกรีนนี่ รับประกันงานติดตั้ง 1 ปี รับประกันหญ้าเทียม 6 ปี
ตัวอย่างผลงาน