• 07

    Mar

    2019

สนามฟุตบอลหญ้าเทียม อิชิ สปอร์ต คลับ

สนามฟุตบอลหญ้าเทีมมนอกจากจะใช้งานด้านกีฬาฟุตบอลแล้ว ยังสามารถใช้งานด้านอื่นๆ ได้อีกมากมาย ไม่ว่าจะรับจัดงานต่างๆ หรือเล่นกีฬาอื่นๆ
สถานที่ : สนามฟุตบอล อิชิ สปอร์ต คลับ
หญ้าเทียมกรีนนี่ รับประกันงานติดตั้ง 1 ปี รับประกันหญ้าเทียม 6 ปี


ตัวอย่างผลงาน