• 18

    Jan

    2021

สนามฟุตบอลหญ้าเทียม Samui United Academy

ผลงานสนามฟุตบอลหญ้าเทียมเป็นสนามขนาด 11 คน โดยเลือกใช้หญ้าเทียมรุ่น GSF-P615-ZPU ใบยาว 6 cm. ที่คงความสวยสนามสภาพดีเสมือนใหม่ แม้ผ่านการใช้งานมาแล้วกว่า 2 ปี และยังคงใช้งานไปได้อีกยาวๆ
สถานที่ : Samui United Academy
หญ้าเทียม GSF-P615-ZPU (S-Shape)
หญ้าเทียมกรีนนี่ รับประกันงานติดตั้ง 1 ปี รับประกันหญ้าเทียม 6 ปี


สินค้าที่เกี่ยวข้อง:


Tags:


ตัวอย่างผลงาน