• 22

    Mar

    2019

สวนหย่อมหญ้าเทียม หมู่บ้านเสนานิเวศน์ 1

พื้นที่เล็กๆ ก็สร้างความสุขให้แก่ผู้คนในบ้านได้ เพียงแค่ติดตั้งหญ้าเทียมในบริเวณบ้านของท่าน ก็ทำให้สามารถใช้สอยพื้นที่ทำกิจกรรมต่างๆ และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้สดชื่นยิ่งขึ้น ด้วยโปรโมชั่นของเดือนนี้กับหญ้าเทียมยาว 3cm. คุณภาพระดับพรีเมียมของเรากรีนนี่กราส
สถานที่ : หมู่บ้านเสนานิเวศน์ 1
หญ้าเทียม รุ่นโปรโชั่น GLX-30
หญ้าเทียมกรีนนี่ รับประกันงานติดตั้ง 1 ปี รับประกันหญ้าเทียม 6 ปี


ตัวอย่างผลงาน