• หญ้าเทียมกรีนนี่กราส อันดับ 1 ด้านสนามหญ้าเทียม
  • 08

    Oct

    2019

ข้อมูลศึกษาการลงทุน ธุรกิจสนามฟุตบอลเช่าเตะ

ธุรกิจสนามฟุตบอลเช่าเตะ

หลายๆคนยังตั้งคำถาม...กี่ปีคืนทุน ?
เราลองมาคิดกันนะคะ
ลงทุนสนาม 7 คน ขนาด 33x53 เมตร
-สนาม+ระบบไฟฟ้า ประมาณ 2.2 ล้านบาท
-ค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าน้ำ+ค่าไฟ ค่าจ้างพนักงาน
รายได้ค่าเช่าสนาม
-ค่าเช่าสนามประมาณ 1,300-1,500 บาท/ชั่วโมง
(คิดแค่ช่วงเวลาปกติ 4 ชั่วโมง คือ 18.00-22.00 น.)
**ไม่รวมกรณีมีการเช่าสนามช่วงก่อน 6 โมงเย็นและหลัง 4 ทุ่ม**
1. ประเมินรายได้ ค่าเช่าสนาม (ในเวลาปกติ)
รายได้/วัน 1300x4 ชั่วโมง=5,200
รายได้/เดือน 5,200 บาท x 30 วัน = 156,000
2. รายได้จัดกิจกรรม (เสาร์-อาทิตย์)
เช่นให้เช่าสนามฟุตบอล โดยคิดค่าเช่าต่ำกว่าปกติ 1,000 บาทชั่วโมง
รายได้/อาทิตย์ 1,000 บาท x 8 ชั่วโมง = 8,000 บาท
รายได้/เดือน 8,000 บาท x 4 อาทิตย์ = 32,000 บาท
รวมรายได้การเช่าสนาม
(รายได้ค้าเช่าในเวลาปกติ)+(รายได้จัดกิจกรรม)
156,000+32,000=188,000 บาท/เดือน
*ประมาณการต่ำกว่านี้ไว้ก่อน ที่ 160,000/เดือน
(ท่านอาจจะได้มากกว่านี้ หากทำเลดี+การทำตลาดที่ดี)
นอกจากนี้ยังมีรายได้จากทางอื่นอีก
เช่น รายได้จากการขายน้ำ,เช่าเพื่อจัดการแข่งขัน
ยอดรายรับรายจ่าย/เดือน
รายรับจากการประเมินขั้นต่ำ 160,000 บาท/เดือน
ค่าน้ำ 1,000 บาท/เดือน
ค่าไฟ 3,000 บาท/เดือน/สนาม
ค่าจ้างพนักงาน 20,000 บาท/เดือน
สรุปการคืนทุน
รายได้/เดือน
160,000-(1,000+3,000+20,000)=136,000 บาท
รายได้/ปี (ไม่รวมรายได้ค่าเครื่องดื่มและการจัดลีก)
136,000x12 เดือน = 1,632,000 บาท
***เป็นการประมานการตัวเลข***
บริษัท กรีนนี่กราส จำกัด ยินดีให้คำปรึกษาฟรี

การคืนทุนสนามฟุตบอลเช่าเตะTags: